Bontje Pool Resultaatgerichte Verbinder

Met een grote glimlach op haar gezicht en met een bruisende energie weet Bontje vastgelopen processen open te breken. Er ontstaat ruimte en lucht waardoor andere en vernieuwende mogelijkheden zichtbaar worden. Ze is op alle niveaus een volwaardige gesprekspartner, ze geeft vertrouwen, inspireert, confronteert en neemt besluiten. Met Bontje in de organisatie kun je niet verliezen.

Verandermanager. Organisatieadviseur. Teamcoach. HR expert.

tel: +31(0)6 23 07 82 40
E-mail: bontje.pool@deplooi.nl

Mieke Steenbergen Kwaliteitsgerichte Oplosser

Met een zeer autonome blik en een scherp oog voor de belangen van de organisatie gaat Mieke enthousiast, respectvol én grensverleggend aan de slag met oplossingen die er toedoen. Gesprekspartner voor bestuur, management en toezichthouders.

Belemmeringen ontdekken en wegnemen is een kunst die Mieke beheerst. De rode draad in haar aanpak is medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij een leven lang werken en leren in goede én slechte tijden. Expertise op het gebied van HR.

Organisatieadviseur. Coach. Ondersteuner bestuur en toezichthouders. 

tel: +31(0)6 11 32 54 31
E-mail: mieke.steenbergen@deplooi.nl

Pia van Vulpen Krachtige Voltooier                  

Professioneel tot in haar tenen en altijd klaar om te starten met een nieuwe opdracht. Pia toont passie en betrokkenheid bij organisaties alsof ze er al jaren werkt. Indringend, stevige discussies niet uit de weg gaand, direct en met humor. Volhardend en zorgvuldig voltooit ze haar opdrachten, haar klanten tevreden achterlatend. Ze werkt graag aan het verbeteren van procedures en processen van HR zoals opleidingen, MD, functiewaardering en verzuimbeleid.

Interim manager. Programmamanager. Expert op het gebied van leiderschaps- en personeelsontwikkeling.

tel: +31(0)6 21 84 46 68
E-mail: pia.vanvulpen@deplooi.nl

 

Buro De Plooi werkt zowel voor grote als kleine organisaties; MKB , overheid, non-profit en multinational. Buro De Plooi werkt samen met professionals met aanvullende deskundigheid..

Interim manager. Procesbegeleider. Facilitator. Verandermanager. Conflictoplosser. Teambegeleider. Coach. Mobiliteitsmanager. Organisatieadviseur. Trainer. Ontwikkelaar. Loopbaanadviseur. Talentmanager. HR Directeur. 

Onze werkplek aan de Gardenierslaan 3 te Apeldoorn

Onze werkplek aan de Gardenierslaan 3 te Apeldoorn