Wat doen wij?

Aangaan van niet alledaagse of ogenschijnlijk onoplosbare vraagstukken. Samen met u aan het werk. Dat is ons vak.

Wakker schudden en verhelderen

Het is onze kwaliteit inzicht te brengen en helder te maken wat er aan de hand is. Soms is een vraagstuk oplosbaar met een kleine ingreep en praktische aanpassing. De ervaring leert echter dat het meestal een meervoudige aanpak vereist omdat vraagstukken niet op zichzelf staan. Ze grijpen in op de hele organisatie, teams en het individu. Het wakker schudden en verhelderen is de basis van een blijvende oplossing.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschap is essentieel voor een goed draaiende organisatie, zowel leiderschap in zelfsturende teams als individueel leiderschap. Ervaren en weten wat van belang is, omgaan met invloed en verantwoording durven nemen. In reflectiegesprekken, meewerken in de organisatie, uitvoeren van een opdracht of procesbegeleiding geven wij gevraagd en ongevraagd advies om leiderschap met blijvende impact gestalte te geven. Wij verzorgen daarnaast leergangen, trainingen en coaching op alle niveaus.

Talentontwikkeling

Anders kijken en openstaan voor mensen in je organisatie. Talent heeft vele verschijningsvormen. Dat zien en erkennen is de katalysator voor innovatie, wendbaarheid, slagkracht en plezier in het werk. Door talent en de daaronder liggende competenties zichtbaar te maken, te ontwikkelen en optimaal in te zetten komt de organisatie in een blijvende beweging.

Teamontwikkeling

In een organisatie werk je nooit alleen. Al is de zelfstandigheid groot, samenwerken in verschillende vormen is een vereiste om een goede bijdrage te leveren. Werken in teams is in de huidige tijd belangrijk en ook een kunst! Het helder maken van kracht, talent en valkuilen van het team is een belangrijke voorwaarde om succesvol samen te werken. Net als het leren luisteren naar elkaar,  elkaar vertrouwen en confronteren op gedrag en inhoud. Wij verstaan de kunst om teams daarin te ontwikkelen door gebruik te maken van de competenties die er zijn en het aanbrengen van bypasses waar nodig.

Individueel leren

De samenleving verandert steeds sneller. Organisaties moeten mee veranderen of ze willen of niet. Dat vraagt veel van iedereen. Iedere functie verandert steeds, er komen nieuwe functies bij en functies verdwijnen. Blijven leren is dan ook het motto. Wij trainen en coachen individuen om bij te blijven in hun werk. Ook om na ziekte weer volledig mee te kunnen doen. Reïntegratie na ziekte is pittig, aan te kunnen sluiten bij de vaak veranderde organisatie en omgaan met de regels bij ziekte is niet makkelijk. Ook het verlies van werk is een moeilijk moment in iemands werkzame leven. Met ons op maat gemaakte outplacementtraject is de kans op een nieuwe baan groot.

Personeel & Organisatie

Met onze brede kennis op het gebied van P&O, HRM, HRD en MD ondersteunen we organisaties. Soms als interim manager en zeer geregeld als adviseur bouwen we en implementeren we beleid en p-instrumenten. Zoals: algemeen personeelsbeleid, strategische personeelsplanning, reorganisaties, mobiliteitsprogramma’s, sociaal plan, CAO’s, functiewaardering, functiebeschrijvingen, competentiemanagement en ziekteverzuim.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn grote en kleine organisaties, zowel profit als non profit. We hebben onder andere ervaring binnen industrie, zorg, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Zie voor meer informatie onze LinkedIn profielen.

Bontje Pool Resultaatgerichte Verbinder

Mieke Steenbergen Kwaliteitsgerichte Oplosser

Pia van Vulpen Krachtige Voltooier