Diensten en producten

Op geheel eigen wijze, onderbouwd met ruime ervaring en expertise, biedt Buro de Plooi een scala aan producten en diensten aan. Natuurlijk leveren we altijd maatwerk dat uw organisatie verder helpt. In die zin hebben we geen kant en klare oplossingen op de plank liggen.

Management en organisatieadvies

 • Begeleiden van de Raad van Commissarissen bij de Zelfevaluatie
 • Management begeleiding bij Transitieprocessen
 • Projectleider bij Ontwikkeling, Mobiliteit en Flexibiliteit
 • Procesbegeleiding bij een reorganisatie
 • Procescoaching HR Directeur bij organisatieontwikkeling, ontwikkeling van de HR afdeling
 • Procescoaching Management algemeen bij tal van vraagstukken
 • Procesbegeleiding en management begeleiding bij kleine en grote reorganisaties

Training en ontwikkeling

We maken maatwerk-trainingen. Een aantal trainingen heeft zijn succes bewezen en gebruiken wij als raamwerk:

Individuele coaching

Wij coachen op de meer complexe vraagstukken:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Reïntegratie/2e spoor
 • Outplacement
 • Functioneren
 • Omgaan met conflicten
 • Talentontwikkeling

Teamontwikkeling

 • Teamanalyse door middel van de TMA methode
 • Begeleiden teamontwikkeling
 • Opleiden teamcoaches
 • Begeleiden resultaatgericht werken
 • Bevorderen zelfsturing en eigen regie

 

Interim management

Afgeronde en lopende opdrachten:

 • Projectleider HR instrumentarium en verzuim
 • Manager teamcoaches
 • Manager mobiliteit
 • Manager P&O
 • Corporate HR Director
 • Manager Personeelsontwikkeling

Gebruikte instrumenten met licentie

TMA (Talent Motivatie Analyse)

LIFO (Life Orientations)