Hoe pakken wij het aan?

Elk vraagstuk, groot, klein, complex of eenvoudig, begint bij vragen stellen. Wij kijken en luisteren en vragen door. Aan de hand van ons Plooihuis komen we tot een goede diagnose. Dit vormt het startpunt om mens en/of organisatie (nog) beter te maken. Dat kan grootschalig en op individueel niveau. Als ervaren organisatieadviseurs leveren bij voorkeur maatwerk. We doen wat nodig is om het vraagstuk op te lossen.

De analyse en diagnose van het  Plooihuis gebruiken we om naar vraagstukken te kijken die gaan over de processen in een organisatie. Voor individuen en team analyse gebruiken we de TMA, talent en motivatieanalyse. Voor leidinggevende hebben we een hulpmiddel ontwikkeld om de medewerkers te kunnen coachen. Met dit model coachend leidingeven kunnen leidinggevende snel beoordelen welke coachstijl effectief is bij hun medewerkers. Wij dragen deze kennis graag over en trainen medewerkers om met deze instrumenten te kunnen werken.

Indien nodig ontwerpen we nieuwe werkprocessen, zetten wij instrumenten in en coachen en trainen wij management en medewerkers.

Onze kracht is kennis en ervaring te combineren en daarmee multidisciplinaire complexe vraagstukken aan te gaan.

 

we geven de regie terug – verbinden ons met het resultaat – staan voor kwaliteit – borgen het geheel  – blijven als achterwacht totdat na evaluatie continuïteit is verzekerd –

Voorbeelden:

Begeleiden van teams in de zorg die zelfsturend moeten worden. Door middel van interviews inzicht geven in hoe teamleden de werkelijkheid zien. De juiste interventies aanreiken aan de teams en de leidinggevenden om het zelfsturend vermogen te vergroten.

Implementeren van een eenduidige aanpak voor ziekteverzuim in een landelijk functionerende organisatie met veel regionale verschillen.

Trainen van leidinggeven in ons eigen model van coachend leidinggeven.
Opstellen van sociale plannen en opzetten van mobiliteitscentra bij diverse bedrijven, waarbij opvallende resultaten zijn geboekt, juist bij die medewerkers waarvan niemand het verwachtte. Vooral door kritisch te kijken wat werkelijk nodig is én daar op te focussen voorbij de standaard oplossing.

Ontwikkelen van een doorstroomprogramma om medewerkers te laten doorgroeien naar teamleider, waarbij intensief is samengewerkt met de lijn om vanuit de praktijk een passend leeraanbod samen te stellen. Vanuit passie en doorzettingsvermogen zijn alle partijen betrokken bij dit traject.

Ondersteunen van een pilot in het voortgezet onderwijs bij het werken vanuit de bedoeling. Conform het gedachtegoed van Wouter Hart in Verdraaideorganisaties.

Onderzoek naar het functioneren van een secretariaat van een academisch ziekenhuis. Vervolgens verbeteren van de routing van het werk en medewerkers op hun kwaliteiten aanspreken.

Herinrichten van de bedrijfsvoering bij een drogisterijketen. Werkwijze: medewerkers en management interviewen, analyseren van de problematiek, ontwikkelen en adviseren van een nieuwe inrichting. Vervolgens het besluitvormingsproces over de herinrichting begeleiden.